Privatumo politika – BARDUVA LT

Privatumo politika

UAB „Barduva“ pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia kiekvieno asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą.
Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB  „Barduva“ (juridinio asmens kodas 123493788, buveinės adresas Liepkalnio 61, Vilniaus m. sav., Lietuva) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti UAB “Barduva“ Interneto svetainėje www.barduva.lt (toliau – Interneto svetainė), socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar atvykus į UAB “Barduva“ bendrovės buveinę, taip pat kuriuos Jūs pateikiate UAB “Barduva“ bendrovei vykdant savo veiklą.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ?

Jums apsilankius UAB “Barduva“ buveinėje, Interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:

 •   asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, norėdami įsidarbinti ar atlikti praktiką UAB “Barduva“ (detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Kandidatų asmens duomenų apsauga“);
 •   duomenis, kuriuos renkame slapukų pagalba (detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikos dalyje „Kokie slapukai naudojami šioje interneto svetainėje?“);
 •   asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, teikdami mums užklausas, prašymus ar skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;
 •   asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir (ar) loterijose (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr. bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles). Šiuos duomenis saugosime konkretaus konkurso, akcijos ir (ar) loterijos taisyklėse nustatytą terminą Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis, siekdami dalyvauti konkurse, akcijoje ar loterijoje;
 •   asmens duomenis (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.), kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate patys mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz., Facebook, LinkedIn, Instagram). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos;
 •   Jūsų vaizdo duomenis, jeigu pateksite į  vaizdo stebėjimo lauką atvykę į UAB “Barduva“. Mes tvarkome savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą, taip pat vykdydami taikomas teisines prievoles. Šiuos duomenis saugosime ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius;
 •   Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, transporto priemonės markė, valstybinis numeris, priekabos numeris, atvykimo tikslas, kiti asmens duomenis), kuriuos Jūs pateiksite registruodamiesi UAB “Barduva“ svečių, transporto priemonių registravimo sistemose, kurių nuoroda pateikiama Interneto svetainėje, atvykę UAB “Barduva“, kuriuos Jūs pateiksite mums, siekiant  patekti į UAB “Barduva“ teritoriją ar patalpas ar kuriuos mes ar kontrolės sistemos užfiksuos Jums patenkant į UAB “Barduva“ teritoriją ar patalpas. Šiuos asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pagrindu, vykdydami praėjimo ar patekimo transporto priemone į UAB “Barduva“ teritoriją ir/ar patalpas kontrolę, siekdami užtikrinti asmenų ir turto saugumą, taip pat siekdami vykdyti taikomas teisines prievoles. Šiuos duomenis saugosime Jums suteikto leidimo patekti į atitinkamą UAB “Barduva“ teritoriją laikotarpį ir 1 (vienerius) metus jam pasibaigus;
 •   bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami. Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Siekdama įgyvendinti UAB “Barduva“ taikomas teisines prievoles, savo veikloje tvarko savo akcininkų, valdymo, priežiūros organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis (pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie turimus vertybinius popierius ir kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti reikalaujama vadovaujantis teisės aktais). Šie asmens duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais.

UAB “Barduva“ įvairių sandorių, sutarčių ar susitarimų sudarymo, vykdymo ir administravimo, PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais tvarko duomenų subjektų (klientų, tiekėjų, verslo partnerių, konsultantų, kitų sutarčių šalių, jų atstovų, darbuotojų, įgaliotinių, valdymo organų narių ar kitų asmenų, kuriuos jie pasitelkia sudarytai sutarčiai su bendrove vykdyti) asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti asmens duomenys). Šie asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi pasiekti, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose.

Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo sudarymo tikslu UAB “Barduva“ tvarko asmenų, turinčiųjų galimybę susipažinti su UAB “Barduva“ viešai neatskleista informacija, asmens duomenis (vardas, pavardė, pavardė suteikta gimus (jei skiriasi), asmens kodas, gimimo data, darbo, asmeninis telefono numeris, funkcijos ir priežastys, kodėl asmenys turi viešai neatskleistos informacijos, namų adresas, prieigos prie viešai neatskleistos informacijos gavimo ir pabaigos laikas ir data). Šie asmens duomenys bus saugomi bent 5 (penkerius) metus nuo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo parengimo arba atnaujinimo, kaip numato teisės aktai.

Kandidatų asmens duomenų apsauga

Vykdydami atrankas į UAB “Barduva“ esančias laisvas darbo vietas, mes rinksime ir tvarkysime asmens duomenis, kuriuos Jūs pateiksite pildydami anketą mūsų Interneto svetainėje, duomenis, kuriuos Jūs pateiksite mums elektroniniu paštu ar kitu būdu norėdami įsidarbinti UAB “Barduva“ bei duomenis, kuriuos mes teisėtai gausime iš kitų asmenų, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą (asmeninė informacija: pageidaujamos pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, miestas, el. paštas, telefono Nr.; išsilavinimas: mokslo įstaiga, specialybė; darbo patirtis: įmonė, darbo trukmė (nuo-iki), pareigos, darbo pobūdis; kita informacija: informacija, ar turite vairuotojo pažymėjimą, Jūsų pageidavimai ir reikalavimai būsimam darbui, pageidaujamas atlyginimas, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose dokumentuose kandidatuojant į darbo vietą pateikiami duomenys; Jūsų, kaip kandidato, vertinimo informacija).

Vykdydami kandidatų, norinčių atlikti praktiką UAB “Barduva“, atranką tvarkysime asmens duomenis, kuriuos Jūs pateiksite pildydami praktikanto anketą mūsų Interneto svetainėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, mokymosi įstaiga, būsima specialybė, kursas, studijos, pageidaujama darbo vieta, skyrius, kuriame norite atlikti praktiką, praktikos pradžios data, praktikos trukmė, papildoma patirtis, informacija, kodėl norėtumėte atlikti praktiką UAB “Barduva“ bei kartu su gyvenimo aprašymu pateikti asmens duomenys).

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateiktus dalyvavimo atrankose į UAB “Barduva“ esančias laisvas darbo ar praktikos atlikimo vietas metu atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami ar kitaip pateikdami savo gyvenimo aprašymą ir kitus susijusius dokumentus, taip pat pildydami anketą mūsų Interneto svetainėje.

Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūros darbui tinkamumą, mes galime kreiptis į Jūsų buvusius darbdavius siekdami gauti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes, darbo įvertinimą, todėl rinksime ir tvarkysime informaciją, kurią pateikė Jūsų buvę darbdaviai apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Mes pasižadame, kad kreipsimės į Jūsų esamus darbdavius, siekdami gauti Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis tik išimtinais atvejais ir tik, jei aiškiai raštu išreiškiate savo sutikimą dėl mūsų kreipimosi į Jūsų esamą darbdavį.

Tuo atveju, jeigu Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, mes ištrinsime ir sunaikinsime visus Jūsų atrankos tikslais tvarkomus asmens duomenis per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis ar bus atrinktas praktikantas, nebent aiškiai raštu išreikšite savo sutikimą, kad UAB “Barduva“ Jūsų asmens duomenis (gyvenimo aprašymą ir kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu) saugotų, siekiant pasiūlyti Jums darbą ar praktikanto poziciją ateityje. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po atrankos pabaigos.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_gaNaudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.Įeinant į interneto svetainę2 metaiUnikalus ID
_gidNaudojamas statistinei informacijai rinktiĮeinant į interneto svetainę24 valandosUnikalus ID
TrackFacebook pixel analizės įrankio slapukasĮeinant į interneto svetainę24 valandosUnikalus ID

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis UAB “Barduva“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, taip pat kitoms valstybinėms ar savivaldos institucijoms, atliekančioms tyrimus, patikrinimus ar nagrinėjančioms administracines, civilines, baudžiamąsias bylas, kaip įrodymai, siekiant padėti atitinkamoms institucijos tinkamai atlikti jų vykdomas funkcijas, atlikti tyrimą, išnagrinėti bylą ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms teisėsaugos, kitoms valstybinėms ar savivaldos, priežiūros institucijoms, kai tokią informaciją privaloma pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 •   tinkle “Facebook“ – @barduva.lt, @barduva.fr kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
 •   tinkle “LinkedIn“ –
 •   tinkle „Instagram“ – 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB “Barduva“  teisėto intereso, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas bei siekiant įvykdyti Grigeo įmonių grupės bendrovėms taikomas teisines prievoles.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įgaliojimai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės ?

Jūs turite teisę:

 •   pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 •   bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, apie tai pranešdami žemiau šioje Privatumo politikoje nurodytais prašymų pateikimo būdais;
 •   reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 •   reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam). Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 •   reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 •   prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 •   pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums žemiau nurodytais būdais:

 •   el. paštu: info@barduva.lt
 •  siunčiant paštu adresu Liepkalnio 61, LT-02120, Lietuva
 •   atvykus į UAB “Barduva“  Liepkalnio 61, LT-02120, Lietuva

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Informuosime jus apie Privatumo politikos atnaujinimus paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką Interneto svetainėje.Privatumo politikos pabaigoje nurodoma, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

 •   el. paštu: info@barduva.lt
 •   Telefonas 8 5 231 0770, faksas 8 5 231 0773 
 •  siunčiant paštu adresu Liepkalnio 61, LT-02120, Lietuva
 •   atvykus į UAB “Barduva“  Liepkalnio 61, LT-02120, Lietuva

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas atliktas 2020 m. rugpjūčio 31 d.

+370 656 88500